Hipoterapia

Jedna z właścicielek jest wykształconą hipoterapeutką (posiada dyplom Ministra Sportu). Posiadamy 2 klaczki rasy kuc feliński. Pracowały już z dziećmi w hipoterapii u poprzedniego właściciela. Mają bardzo łagodne charaktery, co bardzo pomaga w pracy hipoterapeutycznej. Rodowody naszych koni znajdziecie Państwo na dole strony.

 

 


Zajęcia prowadzone są pod stałą asekuracją, prowadzoną zazwyczaj z ziemi. Dzieci są przyjmowane do nas na zajęcia hipoterapeutyczne po wcześniejszej pisemnej zgodzie lekarza opiekującego się nimi, potwierdzającej brak przeciwwskazań do hipoterapii. Nie ma ani dolnej ani górnej granicy wieku dzieci. Najmłodsze są zazwyczaj poddawane terapii kontaktem z koniem, co znacznie ułatwia prowadzenie w dalszym etapie zajęć na koniu. Zachęcam do zgłaszania się z dziećmi jak najmłodszymi, ponieważ, to zwiększa znacznie szanse na powodzenie terapii.


 

 

Zajęcia trwają zazwyczaj 30 minut. Mogą być skrócone, jeżeli kondycja dziecka danego dnia uniemożliwia doprowadzenie zajęć do końca. Optymalna częstotliwość zajęć to 3 razy w tygodniu. W przypadku dzieci przebywających u nas w pensjonacie proponujemy zajęcia w następującej ilości w zależności od długości pobytu:

 • pobyt 7-dniowy – 6 zajęć z jednodniową przerwą po 3 dniach
 • pobyt 14-dniowy – 3 zajęcia, 1 dzień przerwy, 4 zajęcia, 1 dzień przerwy, 5 zajęć
 • pobyt 21-dniowy – 3 zajęcia, 1 dzień przerwy, 4 zajęcia, 1 dzień przerwy, 5 zajęć, 1 dzień przerwy, 6 zajęć

Plan może być zawsze dostosowany do dziecka.

 

 

 

W zależności od schorzeń wykorzystujemy następujące formy hipoterapii:

 • terapia ruchem konia – koń przekazuje wzorzec ruchu do mózgu człowieka
 • fizjoterapia na koniu – gimnastyka na koniu
 • terapia kontaktem z koniem – stosowana zazwyczaj przy zaburzeniach psychicznych i uzależnieniach
 • psychopedagogiczna jazda konna

 

Zapraszamy również do udziału w zajęciach osoby dorosłe. Zachęcamy zwłaszcza osoby:

 • ze stwardnieniem rozsianym
 • po udarze
 • po urazach czaszkowo-mózgowych
 • z chorobami i zaburzeniami psychicznymi (z wyjątkiem osób z ostrymi stanami)
 • uzależnione
 • z chorobami narządów ruchu na tle neurologicznym lub ortopedycznym

Jednak w każdym przypadku zalecamy w pierwszej kolejności konsultację lekarską!!!

 

 

 

Prosimy o zwrócenie uwagi, że jest kilka bezwzględnych przeciwwskazań do hipoterapii:

 • uczulenie na sierść lub zapach konia
 • niewygojone rany
 • lęk przed koniem
 • odklejenie siatkówki oka, wzmożone ciśnienie śródgałkowe
 • brak kontroli głowy
 • zwichnięcia stawów biodrowych
 • ostry stan chorób i zaburzeń psychicznych
 • podwyższona temperatura
 • ostre choroby infekcyjne

           

Cennik zajęć hipoterapeutycznych:

Pojedyncze zajęcia 30 zł
Karnet na 10 zajęć ważny przez miesiąc 250 zł
Karnet na 20 zajęć ważny przez 2 miesiące 400 zł
6 zajęć przy pobycie 7-dniowym 150 zł
12 zajęć przy pobycie 14-dniowym 280 zł
18 zajęć przy pobycie 21-dniowym 360 zł

 

 

Rodowody naszych koni

 

Klacz Doly

 

 

Doly kuc

 

Piorun hc

Dama kuc

Ramazan

Panda

Grys

Dalia

 

Klacz Drobinka

 

 

Drobinka kuc

 

Piorun hc

Dama kuc

Ramazan

Panda

Grys

Dalia